Sitemap

 1. Blz. 1 Perspectievennota 2024-2027
  1. Blz. 2 Perspectievennota 2024-2027
  2. Blz. 3 Hoofdstukken
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Uitgangspunten Perspectievennota 2024-2027
    2. Blz. 6 Opzet Perspectievennota 2024-2027
   2. Blz. 7 1. Financiële doorkijk Perspectievennota
    1. Blz. 8 1.1 Algemeen
    2. Blz. 9 1.2 Begrotingsresultaat na de laatste begrotingswijzigingen vastgesteld door de gemeenteraad, de al genomen collegebesluiten en de meicirculaire 2023
    3. Blz. 10 1.3 Effecten meicirculaire 2023
    4. Blz. 11 1.4 Voorgestelde mutaties meerjarenperspectief 2024-2027 en effect op het begrotingssaldo
    5. Blz. 12 1.5 Conclusie
   3. Blz. 13 2. Toelichting per Programma
    1. Blz. 14 Programma 1. Sociaal Domein
     1. Blz. 15 Voorstellen programma 1
     2. Blz. 16 Ontwikkelingen, consequentie en hoe spelen we daarop in?
    2. Blz. 17 Programma 2. Ruimte
     1. Blz. 18 Voorstellen programma 2
     2. Blz. 19 Ontwikkelingen, consequentie en hoe spelen we daarop in?
    3. Blz. 20 Programma 3. Leefomgeving
     1. Blz. 21 Voorstellen programma 3
     2. Blz. 22 Ontwikkelingen, consequentie en hoe spelen we daarop in?
    4. Blz. 23 Programma 4. Economie
     1. Blz. 24 Voorstellen programma 4
     2. Blz. 25 Ontwikkelingen, consequentie en hoe spelen we daarop in?
    5. Blz. 26 Programma 5. Bestuurskracht
     1. Blz. 27 Voorstellen programma 5
     2. Blz. 28 Ontwikkelingen, consequentie en hoe spelen we daarop in?
   4. Blz. 29 3. Belangrijke (nog) niet te kwantificeren ontwikkelingen
    1. Blz. 30 1. Herstel Bibliotheekstelsel (Cofinanciering Specifieke Uitkering)
    2. Blz. 31 2. Bijzondere Bijstand
    3. Blz. 32 3. Kleinschalig Collectief vervoer (KCV)/wmo deeltaxi
    4. Blz. 33 4. Tarieven Wmo HO en BG (huidig contract)
    5. Blz. 34 5. Nieuwe contract Wmo HO en BG
    6. Blz. 35 6. Schuldhulpverlening
    7. Blz. 36 7. Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024 -2030 (MFC's + verenigingsgebouwen) jaar 2027
    8. Blz. 37 8. Informatieveiligheid
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap