Programma 4. Economie

Totaaloverzicht programma 4

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 4

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 2 april 2024 geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 2 april 2024 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 2 april 2024 Prognose afwijking van de begroting
4.1 Werkgelegenheid € -142.791 € -47.416 € - € 95.375 € -
4.2 Middenstand en winkelgebieden € -63.855 € 16.593 € -25.000 € 55.448 € -
4.4 Afvalinzameling € 479.819 € 1.309.077 € 856.628 € 1.685.885 € -
Totaal € 273.173 € 1.278.254 € 831.628 € 1.836.709 € -