Programma 3. Leefomgeving

Totaaloverzicht programma 3

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 3

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 30 juni jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 30 juni 2022 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 30 juni 2022 Prognose afwijking van de begroting
3.1 Landschap en natuur € -175 € 475 € - € 650 € -
3.2 Milieu & duurzaamheid € -379.298 € -36.904 € -178.154 € 164.241 € -194.101
3.3 Beheer openbaar gebied € -2.548.891 € -420.581 € -1.979.048 € 149.262 € -
3.4 Verkeer en Vervoer € -595.799 € -454.974 € -103.448 € 37.377 € -
3.5 Monumenten en Cultuur € -210.735 € -166.789 € -42.263 € 1.683 € -
3.6 Burger- en overheids-participatie € -95.084 € -80.402 € -4.000 € 10.682 € -
3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties € -885.688 € -815.559 € -130.974 € -60.846 € -7.765
Totaal € -4.715.670 € -1.974.734 € -2.437.887 € 303.049 € -201.866

3.2 Milieu en duurzaamheid

Terug naar navigatie - 3.2 Milieu en duurzaamheid

Naar verwachting zal er een overschrijding plaatsvinden van het budget duurzaamheid als gevolg van de lopende procedure tegen de vergunning van het windpark Zebra. Dit betreft advocaat- en proceskosten. 

Op dit budget zijn ook de uitgaven voor duurzaamheid, zoals benoemd in het collegewerkprogramma (€ 191.000), in de prognose opgenomen. De inkomsten van € 191.000 die hier vanuit de meicirculaire tegenover staan, staan in de prognose bij product 5.5.  Met de bij deze kwartaalrapportage bijgevoegde begrotingswijziging wordt dit budget toegevoegd aan product 3.2.

3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Terug naar navigatie - 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties

Indexering schoonmaakkosten
De WVS-Groep verzorgt het schoonmaken van een aantal gemeentelijke gebouwen. Als gevolg van een indexering van het schoonmaakcontract nemen de kosten met ca. € 8.000 toe, waarvan een bedrag van € 1.000 voor de schoonmaak van het MFC Kloosterhof (incl. sporthal) in Hoogerheide op dit product terechtkomt.

Indexering Beheersvergoeding MFC's
De beheersvergoedingen aan de exploitanten van de MFC's nemen door indexering eveneens met ca. € 7.000 toe.