Reserve Personele Veerkracht

Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Terug naar navigatie - Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve Personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen, valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 16 oktober 2023 weergegeven. 

Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q2 € 119.454
Onttrekkingen Q3
Inhuur data-analist/-engineer 1jul-31dec23 € -49.140
Urenuitbreiding en waarnemingstoelage functioneel beheer 1jul-31dec23 € -19.551
Versterking team Publieksplein-cluster backoffice gedurende 9 maanden € -93.600
Eenmalige RVU-uitkering € -48.888
€ -211.179
Voeding Q3
Toevoeging vacatureruimte functie facilitair manager 2023 € 45.988
Toevoeging vacatureruimte functie beleidsadviseur Informatie-voorziening jun/jul23 € 22.703
Toevoeging vacatureruimte functie BO medewerker backoffice € 42.100
Toevoeging vacatureruimte t.b.v. eenmalige RVU-uitkering € 48.888
€ 159.679
Saldo 16 oktober 2023 € 67.954
Voorstellen voeding/storting Q3
Vrijgevallen budget door vacatureruimte € 208.893
Stand na vaststelling voorgestelde begr.wijziging Q3 € 276.847