Reserve Personele Veerkracht

Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Terug naar navigatie - Verloop Reserve afgelopen kwartaal

Met het vaststellen van de Jaarstukken 2020 op 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten een reserve Personele veerkracht te vormen met een eenmalige storting van € 300.000 vanuit de jaarrekeningresultaatbestemming 2020. Daarbij is tevens besloten een maximum van € 350.000 in te stellen. Mocht de stand van de reserve door de "voeding" hoger uitvallen, valt het meerdere bij de inventarisatie bij de kwartaalrapportage vrij naar de algemene middelen. De gemeenteraad heeft de bevoegdheid tot het doen van onttrekkingen gedelegeerd aan het college. Daarnaast werd het college opgedragen de verantwoording over dit budget in de P&C-cyclus op te nemen. In deze kwartaalrapportage wordt de stand van zaken per 30 juni 2023 weergegeven. 

Stand na vaststelling begr.wijziging Q3 2022 € 242.914
Onttrekkingen Q4
Inhuur dec22-apr23 vastgoedmanager € -70.980
Aanstelling tijdelijke medewerker communicatie € -23.000
Tijdelijke inhuur medewerker cluster Intake € -30.000
Tijdelijke capaciteitsuitbreiding aanvragen Energie Noodfonds 2022-2023 € -8.100
€ -132.080
Voeding Q4 € -
€ 110.834
Voorstellen voeding/storting Q4:
Vrijgevallen budget door vacatureruimte € -
Saldo 31 december 2022 € 110.834
Onttrekkingen Q1
Verlenging inhuur interim professionals teammanagers Leefomgeving, € -132.548
Publieksplein en Maatschappelijke ontwikkeling 1jan-31mrt23
Tijdelijke verlenging Q1-2023 medew. Handhaving openbare ruimte € -3.750
Tijdelijke urenuitbreiding Q1+Q2-2023 beleidsmedew. Economie € -11.153
Beleidsmedew. Afval (jan. t/m aug. 2023) € -16.810
Tijdelijke urenuitbreiding 2023 medew. Grondzaken € -8.325
Tijdelijke inhuur medewerker cluster intake (verlenging apr-jun) € -32.000
Tijdelijke inhuur juridisch medewerker € -23.000
Beëindigingsvergoeding vaststellingsovereenkomst
en verlenging tijdelijke inhuur medewerker communicatie € -150.000
Verlenging inhuur manager Maatschappelijke ontwikkeling 1apr-31jul23 € -40.768
€ -418.354
Voeding Q1
Onbenutte budgetten teammanagers Leefomgeving, Publieksplein € 82.302
en Maatschappelijke ontwikkeling 1jan-31mrt23
Onbenutte budget teammanager Maatsch. Ontw. 1apr-31mei23 € 18.289
€ 100.591
€ -206.929
Voorstellen voeding/storting Q1:
Vrijgevallen budget door vacatureruimte € 160.144
Saldo 31 maart 2023 € -46.785
Onttrekkingen Q2
Vervanging gebouwenbeheerder gedurende 6 maanden € -41.850
Dubbele invulling formatie Intakemedewerker Sociaal Domein € -22.000
Inhuur medewerker bouwtoezicht 1jul-31dec23 € -9.592
€ -73.442
Voeding Q2 € -
€ -120.227
Voorstellen voeding/storting Q2:
Vrijgevallen budget door vacatureruimte € 239.681
Saldo 30 juni 2023 € 119.454