Programma 4. Economie

Totaaloverzicht programma 4

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht programma 4

In onderstaande tabel betreffen de kolommen 1 tot en met 4 de cijfers zoals op 5 oktober jl. geregistreerd in het financiële pakket. Kolom 5 betreft een prognose welke niet uit het financiële pakket komt, maar gebaseerd is op verwachtingen. 

Totaaloverzicht per product
Product Bedrag Begroot op 05 oktober 2022 Bedrag Werkelijk Bedrag rechten en verplichtingen Stand per 05 oktober 2022 Prognose afwijking van de begroting
4.1 Werkgelegenheid € -31.043 € -23.727 € -6.907 € 409 € -
4.2 Middenstand en winkelgebieden € -60.536 € 213 € -12.544 € 48.205 € -
4.4 Afvalinzameling € 425.041 € 51.136 € 344.889 € -29.016 € -
4.5 Aviolanda € -5.578 € -5.578 € - € - € -
Totaal € 327.884 € 22.044 € 325.439 € 19.599 € -

4.1 Werkgelegenheid

Terug naar navigatie - 4.1 Werkgelegenheid

Voor het strategisch bod bedrijventerreinen Brabantse Wal - alsmede de RVS RIA -is  externe inzet  ingehuurd. Aan het strategisch bod bedrijventerreinen wordt momenteel de laatste hand gelegd. STEC levert daarvoor de behoefteonderbouwing. Aan de RVS Regionale Verstedelijking Strategie wordt de laatste hand gelegd voor indiening in december.