Sitemap

 1. Blz. 1 Financiële tussenrapportage 3e kwartaal 2022
  1. Blz. 2 Financiële tussenrapportage 3e kwartaal 2022
  2. Blz. 3 Programma's
   1. Blz. 4 Inleiding
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Totaaloverzicht programma's
    3. Blz. 7 Toelichting en leeswijzer tabellen
    4. Blz. 8 Prognose resultaat 2022
   2. Blz. 9 Programma 1. Sociaal Domein
    1. Blz. 10 Totaaloverzicht programma 1
    2. Blz. 11 1.1 Sociale Veerkracht
    3. Blz. 12 1.2 Integrale toegang Sociaal Domein
    4. Blz. 13 1.3 Werk en inkomen
    5. Blz. 14 1.4 Maatschappelijke ondersteuning
    6. Blz. 15 1.5 Zorg voor Jeugd
    7. Blz. 16 1.6 Gezondheid
    8. Blz. 17 1.7 Onderwijs
   3. Blz. 18 Programma 2. Ruimte
    1. Blz. 19 Totaaloverzicht programma 2
    2. Blz. 20 2.1 Ruimtelijke ordening en bouwzaken
    3. Blz. 21 2.2 Grondbeleid
    4. Blz. 22 2.3 Recreatie en toerisme
    5. Blz. 23 2.4 Sport en evenementen
   4. Blz. 24 Programma 3. Leefomgeving
    1. Blz. 25 Totaaloverzicht programma 3
    2. Blz. 26 3.1 Landschap en natuur
    3. Blz. 27 3.2 Milieu en duurzaamheid
    4. Blz. 28 3.3 Beheer openbaar gebied
    5. Blz. 29 3.4 Verkeer en vervoer
    6. Blz. 30 3.5 Monumenten en cultuur
    7. Blz. 31 3.6 Burger- en overheidsparticipatie
    8. Blz. 32 3.7 Gemeentelijke gebouwen en accommodaties
   5. Blz. 33 Programma 4. Economie
    1. Blz. 34 Totaaloverzicht programma 4
    2. Blz. 35 4.1 Werkgelegenheid
    3. Blz. 36 4.2 Middenstand en winkelgebieden
    4. Blz. 37 4.4 Afvalinzameling
    5. Blz. 38 4.5 Aviolanda
   6. Blz. 39 Programma 5. Bestuurskracht
    1. Blz. 40 Totaaloverzicht programma 5
    2. Blz. 41 5.1 Openbare orde en Veiligheid
    3. Blz. 42 5.2 Handhaving
    4. Blz. 43 5.3 Dienstverlening en Burgerzaken
    5. Blz. 44 5.4 Samenwerken en besturen
    6. Blz. 45 5.5 Financiën
    7. Blz. 46 5.6 Belastingen en heffingen
    8. Blz. 47 5.7 Informatievoorziening en automatisering
    9. Blz. 48 5.8 Overhead
    10. Blz. 49 5.9 Personeel en organisatie
    11. Blz. 50 5.10 Communicatie
    12. Blz. 51 5.11 Juridische zaken
   7. Blz. 52 Financiële gevolgen van de coronacrisis
    1. Blz. 53 Financiële stand van zaken
    2. Blz. 54 Toelichting
   8. Blz. 55 Reserve Personele Veerkracht
    1. Blz. 56 Verloop Reserve afgelopen kwartaal
   9. Blz. 57 Conclusie en aandachtspunten
    1. Blz. 58 Conclusie en aandachtspunten
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap